REGLAMENT

PROCÉS CLASSIFICATORI-GRAND FINAL TOUR DU LORD

COMPTE: Aquest és el procès classificatori del 2023, que serà similar pel del 2024, per a que tingueu una referència i... pugueu entrenar com cal, pel dia que cal.

 • Abans de res, deixar clar claríssim, tres coses:


  1. La Grand Final del Tour du Lord és més un espectacle que una cursa. Els participants entenen que la Grand Final no serà plana, i accepten participar-hi siguin quines siguin les seves característiques, que sortiran a la llum quan Tour du Lord ho consideri oportú.


  2. Igual que el mateix Tour du Lord, els participants accedeixen tant al procés classificatori com a la pròpia Grand Final sota la seva pròpia voluntat i es fan responsables de qualsevol dany o perjudici que puguin patir ells I/o tercers.


  3. Si algú no té voluntat de participar, es pot estalviar llegir aquest reglament. Si vol participar, es prega que es perdin 5' a llegir el reglament i estalviar-se futurs maldecaps. Si algú no est d'acord amb algun punt del següent reglament, pot exercir el seu dret a queixa pels canals que consideri oportuns, tot i que la decisió del Tour du Lord és ferma i no tindrà canvis.


 • Els participants, i esperem també que la comunitat madafaka en general comparteixin els valors del Tour du Lord que respecten els següents punts:

  1 - L'edat per participar a la Grand Final, vindrà determinada per tenir pèls als ous o al xut, i en cas de ser menor d'edat es demanarà una autorització de pares i/ o tutors legals.


  2 - No hi haurà discriminació per motius de color, religió o sexe. Les persones transgènere podran acollir-se a la classificació acord amb el seu sexe, sense necessitat de presentar "justificants" ni "proves", tal com passa en altres competicions esportives i que des del Tour du Lord considerem tals processos com una pròpia discriminació. Si algú participa en el procés classificatori amb un sexe que no és el seu, únicament per fer la broma o altres motius, serà eliminat automàticament del procés.


  3- Els participants coneixen i accepten que el Tour du Lord no és cap prova UCI ni de nivell internacional, i no muntaran marranades de nivell UCI, per no conèixer o no haver llegit aquest reglament i trobar-se davant una hipotètica situació que els perjudiqui en el procés classificatori.


  4 - Tour du Lord pot exercir el seu dret de no admissió davant la sospita provada que algú faci trampes i/o actuï sota comportaments impropis dels valors del ciclisme I el TdL, entenent com a tals, dopatge, ajudes externes, no respecte per l'entorn, donar el gps a un company/a més fort, etc. (Algun dels anteriors casos, sota serioses sospites d’haver passat en passades edicions, i que lamentem profundament, que algunes persones tinguin tan poques qualitats, que hagin de venir a fer trampes a una prova de tan poc calibre com el @tourdulord) Tour du Lord contempla un total de 30 places per disputar la grand final. 15 en categoria masculina i 15 en categoria femenina.

CLASSIFICACIÓ

VIES I PROCESSOS CLASSIFICATORIS

 • OPCIÓ 1 - Passe directe a través de la Ronde van Bergeren.

  S'atorgaran un total de dues places mitjançant PASSE DIRECTE per al KOM i QOM (primer classificat masculí i primera classificada femenina) al segment "TDL_RONDE_VAN_BERGEREN_GARGALLÀ_AVENUE". Els temps hauran de ser dins les dates proposades per @tourdulord per fer l'etapa, i computant en la distància ultra-pepin.

  PROCÉS CLASSIFICATORI JA TANCAT: places atorgades a Llibert Lladó i Marta Reig.


  OPCIÓ 2 - Passe directe a través de l'Atac du Van der Cul.

  Cronoescalada popular, St.Llorenç de Morunys, 12 Agost 2023.

  S'atorgaran un total de sis places mitjançant PASSE DIRECTE per al podi masculí i podi femení (3 primers classificats masculins i 3 primeres classificades femenines) al segment "TDL_ATAC_DU_VAN_DE_CUL" en aquell dia en concret (12 Agost 2023)

  PROCÉS CLASSIFICATORI OBERT I A DISPUTAR 12 Agost 2023.


  OPCIÓ 3. Classificació a través dels qualifayer segments de les 7 etapes.

  S'atorgaran un total de 20 places mitjançant CLASSIFICACIÓ GENERAL per al TOP 10 masculí i femení de la suma dels 7 segments específics de cada etapa.

  Tals segments són els següents:

  • STAGE 01.- #TDL FULL COLLDARNAT
  • STAGE02.- #TDL LE GRAND MONTNOU
  • STAGE 03.- #TDL TERRIBLE MORTIROLO DE CAL FITÉ
  • STAGE 04.- ESTIVELLA ( DESDE C462 )
  • STAGE 05.- #TDL PUTO PRADELL
  • STAGE 06.- MONTCALB
  • STAGE 07.- #TDL ALPE D’HUEZ DU TOST


  Els qualifier segments seran ÚNICAMENT CONTEMPLATS, participant en la modalitat ULTRA-PEPIN de les etapes. NO ES CONTARÀ cap segment que hagi sigut fet participant en la modalitat PEPIN.

  PROCÉS CLASSIFICATORI OBERT, i a disputar fins el dia 3 setembre.

 • OPCIÓ 4. Invitació directa-votació popular

  S'atorgaran un total de2 placesper a un participant masculí i una participant femenina mitjançant invitació directa - votació popular, on @tourdulord d'acord amb els criteris que consideri oportuns, o en altres paraules, d'acord amb els criteris que els surti dels collons, proposaran una sèrie de candidats i candidates a l'adjudicació d'invitació directa. Tals candidats hauran de ser sotmesos a votació popular i seran els seguidors de @tourdulord qui en última instància decidiran a qui s'adjudica la invitació directa.

  PROCÉS ADJUDICATORI OBERT, i a debatre conjuntament fins el 3-Set.Possibles accions que mereixin invitació directa: Guanyar un Tour de France, Participar despullat a l'Atac du Van der Cul, pujar el Pedró dels 4 Batlles amb bicicleta de carretera, que al teu DNI posi Adolfo... etc

  5 - Tots els temps seran contemplats a partir d'strava i cal fer-los amb bicicleta autopropulsada. No es contemplaran temps d'altres apps o elements de mesura.

  5.1.- Tour du Lord no es fa responsable de possibles errades o mala calibració dels temps, i es valorarà única i exclusivament els temps que apareguin en els determinats segments. Si pel motiu que sigui no apareix el temps, es considerà segment no fet i no computarà.

  5.1.1.- Tret de "l'Atac du van der cul" (cronoescalada individual) es permet fer els segments en equip sota la tècnica de "a roda" o rebufo.

  5.1.2.- No es permet fer els segments classificatoris a roda o rebufo de vehicles motoritzats de cap tipus (e-bike incloses) així com rebre ajuda física externa d'altres ciclistes (ex: que el Sepp Kuss empenyi al Pepitu, anar lligat amb una corda del Wout van Aert, etc)

  5.2.- respecte a l'Art (3 - Classificació a través dels qualifayer segments de les 7 etapes) Cada corredor és responsable de sumar els seus temps i comunicar-los a @tourdulord una vegada completats.

  La comunicació es farà mitjançantFOTOde la pàgina del passaport on apareix la classificació general amb el total dels 7 temps i la suma total d'aquests. Preguem que la foto sigui amb qualitat suficient per veure amb claredat les hores, minuts, i segons de tots els segments.

  5.2.1.- per tal de facilitar la feina de comprovació i validació dels segments, preguem que se'ns adjuntin els links de les activitats degudament endreçats i enumerats en el moment de comunicar la vostra classificació general.

  5.2.2.- @tourdulord comprovarà i validarà tots els segments. Si es troba un error en un o dos temps, @tourdulord aplicarà la correcció que correspongui segons Strava. Si es troben més de 2 errors, es considerarà al participant trampós o mal copiador i s'anul·larà la seva validació, quedant exclòs automàticament del procés classificatori.

  5.2.3.- @tourdulord publicarà periòdicament els temps provisionals de tall de la classificació general, tenint en compte el temps TOP10 actual d'aquell moment. Si el vostre temps està per sobre, preguem no se'ns envï, ja que matemàticament no és possible la vostra classificació.

  5.2.4.- @tourdulord no es fa responsable de si algú voluntària o involuntàriament no ens fa arribar els seus temps.

  5.2.5.- Es deixa un període de 7 dies naturals des del tancament del procés classificatori (3-Set) fins al dia 11-Set, per comprovar i validar els temps i comunicar als possibles classificats la seva acceptació o no a la grand final (15-S), per tant, l'ÚLTIM DIA PER FER ELS QUALIFAYERS SEGMENTS ÉS EL 3 DE SETEMBRE.5.3.- una vegada aconseguida plaça mitjançant qualsevol dels 4 processos classificatoris, @tourdulord comunicarà als finalistes la seva classificació i es demanarà confirmaria de participació.

  5.3.1.- En cas de no poder o no voler participar, la plaça passarà al següent classificat segons procés classificatori, i en cas de tampoc poder o voler, successivament fins a 2 places enrere. Si a partir de la primera persona classificada, els següents 2 no poden i/o volen, la plaça quedarà deserta.

  5.4.- En cas que qualsevol de les classificacions (masculina, femenina o ambdues) no arribi al mínim de participants sol·licitats (10) @tourdulord s'adhereix al dret de canviar el procés classificatori, i passar a contemplar un únic segment classificatori.

  5.4.1.- En cas d'haver de fer aquest canvi, el segment classificatori a contemplar, serà aquell que sota l'opinio de @tourdulord tingui més nivell.

  5.4.2.- En cas d'haver de fer aquest canvi, aquest serà aplicat a ambdues classificacions (masculina i femenina) per tal d'evitar qualsevol diferència i/o discriminació entre sexes.

  6.- Els finalistes tindran "to pagao" durant el cap de setmana de la Grand Final.

  6.1.-Els finalistes accepten que d'arribar al podi final, acabaran tots a la piscina.